Liczył się pomysł – wyniki Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach

Znane są wyniki V edycji Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach. Komisja Konkursowa oceniła prace i wybrała laureatów. Pod uwagę brano: pomysł na przedstawienie tematu, trafność jego doboru, merytorykę oraz walory estetyczne.

I miejsce (rower) uzyskała Barbara Socha z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie za pracę: Kościan – zmiany w sercu Wielkopolski.

II miejsce ex aequo (aparaty fotograficzne) zajęli Bartosz Woźniak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie za pracę: Wieści z Wilczyńca oraz Paula Peszko z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za pracę: Termomodernizacja szkoły.

III miejsce (czytniki e-book) przyznano aż czterem osobom! Zajęły je: Anna Babrakowska z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu za pracę: Zalety przedłużenia trasy PST na Dworzec Zachodni w Poznaniu; Klaudia Dłużyńska z Gimnazjum nr 9 w Lesznie za pracę: Kalendarz; Karolina Grzelak z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie za pracę: Kalendarz oraz Julia Zaręba z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie za pracę: Zrealizowane projekty w Gminie Ostrzeszów przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2013 r. o godz. 11.00. w sali 318, III piętro, w budynku UMWW przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu.

Celem Konkursu było zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskim Regionalnym  Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz efektami jego wdrażania.

Data publikacji: 3.12.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń