Dziennikarze nagrodzeni za publikacje o WRPO

Jury konkursu dziennikarskiego pn. Zmieniliśmy Wielkopolskę wyłoniło laureatów. Nagrody trafią do dziennikarzy Radia Merkury i Głosu Wielkopolskiego. Celem konkursu dziennikarskiego pn. Zmieniliśmy Wielkopolskę było wyróżnienie najlepszych publikacji dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wziąć w nim mogli udział dziennikarze radiowi, prasowi i telewizyjni publikujących swe materiały w mediach wielkopolskich, a także redaktorzy serwisów internetowych (w tym autorzy spotów lub filmów).

Obrady Jury odbyły się 17 października. Wyłoniono laureatów. Przy ocenie prac brane były pod uwagę przede wszystkim: wartość merytoryczna publikacji oraz ich zawartość informacyjna, oryginalność, atrakcyjność i komunikatywność, profesjonalne podejście do tematu oraz walory warsztatowe.

Pierwsze miejsce (7000 zł) przyznano Krzysztofowi Sadowskiemu z Radia Merkury za audycję „Chcemy być na całym świecie”. Jury doceniło wysoką jakość merytoryczną
materiału a także doskonałą formę, jasność przekazu. Jurorzy zwrócili także uwagę na doskonały warsztat dziennikarski autora.

Drugą nagrodzę (5000 zł) zdobył Krzysztof M. Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego za tekst „Poziomka – mikrobrowar po dziewięciu latach marzeń”. W uzasadnieniu do nagrody wskazano, że autor w swej publikacji zaprezentował ciekawe podejście do tematu. Doceniono także jego wysokie walory warsztatowe i profesjonalizm. Trzecia nagroda (3000 zł) przypadła natomiast w udziale Wojciechowi Chmielewskiemu i Adamowi Michalkiewiczowi za „Unijne Fundusze” – audycję na żywo z udziałem słuchaczy. Jury doceniło jakość merytoryczną i  prostotę przekazu docierającą do szerokiego grona odbiorców.

Data publikacji: 21.10.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń