Konkurs dziennikarski pn. "Zmieniliśmy Wielkopolskę"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił Konkurs dziennikarski pn. Zmieniliśmy Wielkopolskę, który potrwa do 30 września 2013 r.

Celem Konkursu jest wyróżnienie materiałów dziennikarskich, które dotyczą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy radiowych, prasowych i telewizyjnych publikujących swe materiały w mediach wielkopolskich, a także do redaktorów serwisów internetowych (w tym autorów spotów/filmów).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie materiałów dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 np. fotografii albo artykułu opublikowanego w prasie lub w Internecie, nagrania radiowego lub telewizyjnego oraz formularza zgłoszeniowego. Prace zgłoszone na Konkurs powinny zostać opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 grudnia 2011 roku do 30 września 2013 roku. Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się w Załączniku.

Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni zwycięzców. Przy ich ocenie brane będą pod uwagę przede wszystkim: wartość merytoryczna publikacji oraz ich zawartość informacyjna, oryginalność, atrakcyjność i komunikacyjność, profesjonalne podejście do tematu oraz walory warsztatowe publikacji.

Na laureatów przewidziano nagrody pieniężne: za zajęcie I miejsca 7000 zł, za II miejsce – 5000 zł, a za III miejsce – 3000 zł.

Data publikacji: 26.04.2013 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń; Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu