Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim – wrzesień 2014

 

Dwie strony promujące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 ukazały się na łamach „Monitora Wielkopolskiego” –  numer 9/2014. „Monitor Wielkopolski” jest dodatkiem do „Głosu Wielkopolskiego” i „Gazety Wyborczej”.

Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały dostępne są w załącznikach.

monitor wrzesien strona 12

monitor wrzesien strona 13

Data publikacji: 12.09.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń