Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim – wrzesień 2013

Dwie strony promujące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 ukazały się na łamach "Monitora Wielkopolskiego" - numer 9/2013. "Monitor Wielkopolski" jest dodatkiem do "Głosu Wielkopolskiego" i "Gazety Wyborczej".

Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały dostępne są w załącznikach.

Monitor Wielkopolski wrzesie str 2     Monitor Wielkopolski wrzesie str 1

Data publikacji: 13.09.2013 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu