Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim - styczeń 2013

Dwie strony promujące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 ukazały się na łamach „Monitora Wielkopolskiego” - numer 1/2013.

"Monitor Wielkopolski" jest dodatkiem do "Głosu Wielkopolskiego" i "Gazety Wyborczej". Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały w plikach PDF dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 10.01.2013 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.