Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim - listopad 2012

Dwie strony promujące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 ukazały się na łamach „Monitora Wielkopolskiego” - numer 11/2012.

"Monitor Wielkopolski" jest dodatkiem do "Głosu Wielkopolskiego" i "Gazety Wyborczej". Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały w plikach PDF dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 16.11.2012 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu