Nr 3/2012 biuletynu "Nasz Region" i dodatki o Funduszach Europejskich

Prezentujemy trzeci w 2012 r. numer "Naszego Regionu", Biuletynu Informacyjnego WRPO oraz październikowe strony "Monitora Wielkopolskiego" - promujące WRPO - które ukazały się w Głosie Wielkopolskim i Gazecie Wyborczej.

Publikacje są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Materiały dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 08.10.2012 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu