Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim - luty 2010

Dwie strony promujące Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 ukazały się na łamach „Monitora Wielkopolskiego” - numer 2/2010.

Przypomnijmy, że "Monitor Wielkopolski" od lutego 2010 roku jest dodatkiem do "Głosu Wielkopolskiego" oraz do "Gazety Wyborczej".  W tym tygodniu Czytelnicy mogli znaleźć dodatek w czwartek 11 lutego br. w "Głosie", a także w piątek 12 lutego br. w "Gazecie". 

Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały w plikach PDF dostępne są w załącznikach.

Data publikacji: 12.02.2010r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu