Projekt WRPO 2014+ (w 7.0) przedłożony do zaopiniowania Międzyresortowemu Zespołowi

17 lutego Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w wersji 7.0 został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu przedłożenia go do zaopiniowania Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Przekazanie projektu WRPO 2014+ do Komisji Europejskiej planowane jest na przełomie marca i kwietnia. Jeśli negocjacje z KE przebiegną sprawnie, to przyjęcie tego dokumentu nastąpi w trzecim kwartale br.

Data publikacji: 19.02.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń