Konsultacje społeczne projektu WRPO 2014+

14 października w Lesznie, 21 października w Koninie, 23 października w Kaliszu, 30 października w Pile i 31 października w Poznaniu – z udziałem Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego – odbyły się w spotkania konsultacyjne dotyczące wstępnego projektu WRPO 2014+. W ramach pierwszego etapu konsultacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprosił do dyskusji nad kształtem pierwszej wersji projektu tego dokumentu, wyrażając pragnienie, by kolejny regionalny program operacyjny był adekwatny do aspiracji i oczekiwań społeczności regionu.

Projekt WRPO 2014+ nie spełnia wszystkich oczekiwań Wielkopolan, bowiem należy dostosować się do ram, jakie wyznacza Komisja Europejska. Nie wszystkie projekty będzie można w tym programie wesprzeć. Przede wszystkim regulacje wspólnotowe zobowiązują do akcentowania konkurencyjności, transferu wiedzy do gospodarki, klimatu i ochrony środowiska, a także miejsc pracy i wykluczenia społecznego. W tych obszarach skoncentrowane zostaną środki, jakie otrzymaliśmy na realizacje programu.

Nowa unijna perspektywa finansowa, obejmująca lata 2014-2020, zbliża się szybkimi krokami, a wraz z nią pojawia się kolejna szansa pozyskania środków wspólnotowych dla przyspieszenia rozwoju Wielkopolski. Zależy nam na jak najszerszym partnerstwie przy pracach nad programem. Prace programowe nadal trwają. Odbywają się spotkania bilateralne. Otrzymujemy kolejne propozycje zmian i komentarze, które są nadal rozpatrywane i w miarę możliwości uwzględniane w zapisach Programu.

Data publikacji: 28.01.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Planowania Strategicznego