Uchwały Komitetu Monitorującego WRPO

UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020
Posiedzenie KM WRPO Podjęte uchwały
ROK 2015

I posiedzenie KM WRPO

20 kwietnia 2015 r.

nr 1-2015 przyjęcie regulaminu KM WRPO 2014+
nr 1-2015 załącznik regulamin
nr 2-2015 przyjęcie Kryteriów wyboru projektów
nr 2-2015 załącznik Kryteria wyboru projektów dla EFRR
nr 2-2015 załącznik Kryteria wyboru projektów dla EFS

 

Data publikacji: 7.05.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji