3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Strategia Europa 2020

  Strategia „Europa 2020" – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest nowym, długookresowym dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Strategię Lizbońską.

  Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
  • rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

  Strategia Europa 2020 ustala pięć celów, które określają, gdzie Unia Europejska powinna się znaleźć w 2020 roku:

  • wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;
  • na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;
  • należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki);
  • liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie;
  • liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

  Powyższe cele szczegółowe wpisują się w realizację trzech ogólnych priorytetów – rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Postępy w realizacji priorytetów tematycznych umożliwi siedem inicjatyw przewodnich przygotowanych przez KE, a realizowanych na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych:

  • Unia innowacji
  • Mobilna młodzież
  • Europejska agenda cyfrowa
  • Europa efektywnie korzystająca z zasobów
  • Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji
  • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
  • Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

  Data publikacji: 12.01.2012 r.
  Oddział Analiz Regionalnych
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15988115

  Odwiedza nas 218 gości oraz 0 użytkowników.