3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Wstępny projekt WRPO 2014+

  Zbliża się kolejna unijna perspektywa finansowa, która obejmie lata 2014-2020. W ramach przygotowań do zaprogramowania optymalnego katalogu interwencji wspólnotowej na ten okres w Wielkopolsce od dłuższego czasu trwają prace nad przygotowaniem kolejnego regionalnego programu operacyjnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+).

  Zakończony został pewien etap prac programowych, w wyniku których przygotowano wstępny projekt Programu, który, łącząc interwencje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, powinien przyczynić się do optymalnego rozwoju Wielkopolski, zgodnie z zarysowaną w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Wielkopolska 2020 wizją rozwoju regionu, a także korzystnie wpłynąć na realizację celów europejskich wyznaczonych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

  Wstępny projekt WRPO 2014+ (załącznik poniżej) został poddany konsultacjom społecznym.

  Zgodnie z obowiązującymi procedurami przygotowywana jest także Prognoza oddziaływania na środowisko projektu WRPO 2014+, która zostanie udostępniona do konsultacji w oddzielnym trybie. Ponadto, przez niezależny podmiot zewnętrzny, wykonana zostanie ocena ex ante dokumentu Programu.

   

  Data publikacji: 25.10.2013r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15506309

  Odwiedza nas 534 gości oraz 0 użytkowników.