3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (będąca elementem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko WRPO 2014+) została wykonana przez firmę „Ekovert Łukasz Szkudlarek” z Wrocławia w okresie od sierpnia 2013 do października 2014. W ramach Prognozy dokonano oceny istniejącego stanu środowiska, oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania Programu, zidentyfikowano problemy związane z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji WRPO 2014+ i celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym.

  Przeprowadzono także ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w badanym dokumencie. Opracowana Prognoza została poddana konsultacjom społecznym, a także uzyskała opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

  Data publikacji: 26.11.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Planowania Strategicznego

  Załączniki:
  Pobierz plik (Prognoza OOS WRPO 2014+.pdf)Prognoza OOS WRPO 2014+.pdf11008 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15080258

  Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.