3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Zintegrowane strategie rozwoju

  W nowym systemie zarządzania rozwojem do głównych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona jest polityka rozwoju, należy:

  •     Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) - dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.
  •     Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) - dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów.
  •     Strategie rozwoju (tzw. strategie zintegrowane).

  Realizacji celów rozwojowych SRK 2020 służyć będzie 9 strategii zintegrowanych, będących dokumentami nowej generacji.

  Za przygotowanie poszczególnych strategii odpowiadał koordynator (resort) wyznaczony przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju. Prace nad dokumentami odbywały się w ramach międzyresortowych grup roboczych.

  Ze względu na przyjęty tryb pracy, przygotowywane dokumenty strategiczne są ściśle skorelowane i wzajemnie się determinują. Relacje te odpowiadają również przepisom określającym hierarchię strategii, zgodnie z którymi „średniookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju” oraz realizowana jest przez strategie rozwoju.

  Jako pierwszą spośród  9 strategii zintegrowanych, Rada Ministrów przyjęła - 13 lipca 2010 r. - Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Natomiast 2 listopada 2010 r. został przyjęty Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie".

  Data publikacji: 4.02.2014 r.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Departament Polityki Regionalnej

  Oddział Planowania Strategicznego

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14929726

  Odwiedza nas 175 gości oraz 0 użytkowników.