Zapraszamy na konferencję ws. nowego okresu programowania UE 2014-2020 – poniedziałek 3 grudnia, zgłoszenia do 29.11

Relacja na żywo z konferencji:  http://www.mrr.gov.pl/serwis_prasowy/transmisje/Strony/Transmisje_lista.aspx

3 grudnia br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się konferencja pn. „Założenia Umowy partnerstwa” na nowy okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020.

Zbliża się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, która obejmie lata 2014-2020. Na poziomach wspólnotowym, krajowym i regionalnym trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów niezbędnych do zaprogramowania, wdrożenia i realizacji działań rozwojowych dla osiągnięcia w perspektywie 2020 roku celów UE wytyczonych w szczególności w „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa2020”.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało „Założenia Umowy partnerstwa”, które mają być podstawą opracowania projektu umowy partnerstwa – podstawowego dokumentu określającego wzajemne zobowiązania między Komisją Europejską i Polską w zakresie wdrażania perspektywy 2014-2020. Dlatego zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest dyskusja nad kształtem perspektywy finansowej 2014-2020, zwłaszcza w aspekcie umowy partnerstwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 listopada, wyłącznie na poniższym formularzu.

konferencja

Ewentualne dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać telefonicznie w Departamencie Polityki Regionalnej UMWW, pod numerami: 61-62-66-306; 61-62-66-307; 61-62-66-308 lub 61-62-66-310.

Konferencja jest bezpłatna dla uczestników – finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 19.11.2012 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego