3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Umowa Partnerstwa

  Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Rząd zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania.

  Umowa Partnerstwa jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Odnosi się do takich kwestii, jak:

  •         zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych obszarach tematycznych,
  •         liczba i zakres programów operacyjnych,
  •         sposób podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne,
  •         system wdrażania,
  •         sposób uzupełniania się interwencji finansowych z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej.

  Przygotowanie „Umowy Partnerstwa” poprzedziło sformułowanie i przyjęcie przez rząd założeń do tego dokumentu. „Założenia Umowy Partnerstwa” stanowiły podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowaniem programów operacyjnych.

  Po przyjęciu „Umowy Partnerstwa” przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską. Jej uzgodnienie pozwoli na rozpoczęcie wdrażania nowej perspektywy finansowej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje zakończenie negocjacji UP z Komisją Europejską w lipcu 2014 r.

  Podczas prac nad „Umową Partnerstwa” wzięto pod uwagę unijne i krajowe dokumenty strategiczne, w szczególności pakiet rozporządzeń dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi oraz „Strategię rozwoju kraju do roku 2020”. Wykorzystano również wnioski z dotychczasowych doświadczeń, związanych z wdrażaniem funduszy, opinie resortów, samorządów województw i ekspertów, a także efekty prac grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego.

  Data publikacji: 19.11.2012 r. (data modyfikacji: 01.02.2013 r.; 07.06.203 r.; 13.01.2014 r.)
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Źródło: http://www.mir.gov.pl/

   

  Załączniki:
  Pobierz plik (UMOWA PARTNERSTWA.pdf)UMOWA PARTNERSTWA.pdf3459 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15949099

  Odwiedza nas 379 gości oraz 0 użytkowników.