3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Krajowa Polityka Miejska

  16 lipca 2013 r. Rząd przyjął Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego. Oznacza to rozpoczęcie prac nad dokumentem docelowym, w którym zostaną określone kierunki działań na rzecz rozwoju polskich miast oraz źródła ich finansowania. Krajowa Polityka Miejska (KPM) będzie realizowana w latach 2014-2020 r.

  Strategicznym celem KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców . Cel ten dotyczy wszystkich miast zarówno ośrodków wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych jak i lokalnych. Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z m. in. zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, i administracji publicznej.

  Do 2020 roku proponuje się następujące cele krajowej polityki miejskiej:

  1. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do  kreowania rozwoju, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
  2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, w tym niektórych obszarów wiejskich, przez ich wzmacnianie i przeciwdziałanie upadkowi.
  3. Odbudowa zdolności do rozwoju przez rewitalizację obszarów miejskich zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie.
  4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (wyludnianiu się centrów miast i rozwoju strefy podmiejskiej).
  5. Stworzenie warunków do skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym szczególnie metropolitalnych.

  Data publikacji: 29.07.2013r.
  Oddział Analiz Regionalnych
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16012110

  Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.