Krajowe Programy Operacyjne

 

Programy Operacyjne, to szczegółowe dokumenty pokazujące, jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach. Zostały one przyjęte przez Rząd RP na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2014 r. Kolejnym etapem prac nad programami operacyjnymi będą ich negocjacje z Komisją Europejską. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje zakończenie negocjacji do końca lipca br.

Data publikacji: 13.01.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Planowania Strategicznego