Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność w ramach Priorytetu III WRPO

W załączeniu publikujemy Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność w ramach Priorytetu III WRPO.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2346 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku.

Data publikacji: 22.08.2012 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego