3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  UWAGA BENEFICJENCI!!! Zmiana sposobu dokonywania zwrotów!

  Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 298, poz. 1768) zmienił się sposób dokonywania zwrotów przez beneficjentów projektów unijnych.

  Od 1 stycznia 2012 r. odsetki od:

  • przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (odsetki bankowe),
  • zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych),
  • środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki (odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych), 

  w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa należy przekazywać na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie.

  W związku z powyższym wyżej wymienione odsetki powinny być przekazywane przez beneficjentów:

  1. Priorytetu I na rachunek Urzędu
  Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego nr
  73 1020 4027 0000 1202 0475 6674
  2. Priorytetu II na rachunek Urzędu
  Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego nr
  78 1020 4027 0000 1002 0475 6682
  3. Priorytetu IV na rachunek Urzędu
  Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego nr
  63 1020 4027 0000 1302 0475 6708
  4. Priorytetu V na rachunek Urzędu
  Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego nr
  68 1020 4027 0000 1102 0475 6716
  5. Priorytetu VI na rachunek Urzędu
  Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego nr
  46 1020 4027 0000 1102 0475 6724
  6. Priorytetu VII na rachunek Urzędu
  Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego nr
  58 1020 4027 0000 1002 0749 7292

  Nie zmienia się natomiast sposób przekazywania zwrotów dofinansowania ze środków europejskich (kwoty głównej). Beneficjenci powinni je przekazywać, jak dotychczas, na rachunek Ministerstwa Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003.

  Zwracamy uwagę, żeby zwrotów kwoty głównej i odsetek dokonywać tego samego dnia.

  Przykład zastosowania nowego systemu

  Beneficjent Priorytetu II jest zobowiązany do zwrotu kwoty głównej dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 20 000 i odsetek w wysokości 500. Kwotę 20 000 zwraca na rachunek MF w BGK, natomiast odsetki w wysokości 500 na rachunek Urzędu wymieniony w punkcie 2. 

  Data publikacji: 19.01.2012 r.
  Oddział Budżetu
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  grudzień 2019
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15079981

  Odwiedza nas 191 gości oraz 0 użytkowników.