Zakończono ocenę formalną projektu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu w ramach Działania 6.2

10 lipca 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Renowacja Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu” złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Skrzatuszu ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 „Rozwój kultury
i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne”.

Data publikacji: 10.07.2009 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego