Koniec oceny formalnej projektów Gminy Rakoniewice, Gminy Września i Gminy Pobiedziska w ramach Działania 5.2 Schemat I

5 czerwca 2009 roku zakończono ocenę formalną projektów: „Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia” złożonego przez Gminę Rakoniewice, „Budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie” złożonego przez Gminę Września oraz „Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach” złożonego przez Gminę Pobiedziska.

Projekty przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zadania ubiegają się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Data publikacji: 05.06.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego