Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Margonin w ramach Działania 5.2 Schemat I WRPO

22 maja 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” złożonego przez Gminę Margonin.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Data publikacji: 25.05.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu