Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.6 (konkurs 17/III/2014) WRPO na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Liczba złożonych wniosków: 48

Liczba wniosków ocenionych pozytywnie: 48

Liczba wniosków ocenionych negatywnie: 0

Dla wniosków ocenionych pozytywnie całkowita wartość objętych nimi projektów wynosi: 48.157.577,88 PLN,
natomiast wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38.514.062,29 PLN.

Data publikacji: 4.11.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania