Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 – konkurs nr 23/I/2014

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” – konkurs nr 23/I/2014 informujemy, że w ramach oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów:

- 118 wniosków zostało ocenionych pozytywnie;

- 9 wniosków zostało ocenionych negatywnie.

Data publikacji: 27.10.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej