Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 – konkurs nr 19/I/2013 – wnioski przywrócone do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestów do oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” – konkurs nr 19/I/2013 (trzy wnioski przywrócone do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestów do oceny formalnej) informujemy, że w ramach oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę.

Data publikacji: 6.08.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej