Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.2

W załączeniu lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 6.2 "Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat III "Infrastruktura kin" - konkurs nr 06/VI/2011.

Data publikacji: 24.11.2011 r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu