Lista wniosków po ocenie merytorycznej - Działanie 4.2 (konkurs nr 01/IV/2009) - projekt przywrócony do oceny

W załączeniu publikujemy listę wniosków po ocenie merytorycznej - Działanie 4.2 (konkurs nr 01/IV/2009) - zawierającą projekt przywrócony do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny formalnej.Data publikacji: 17.11.2010r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej