Zakończono ocenę merytoryczną - Działanie 3.2 - konkurs 12/III/2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zakończył ocenę merytoryczną 76 wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu Nr 12/III/2010 dla Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”.


Pozytywnie zostało ocenionych 39 wniosków.
Liczba wniosków pozytywnie ocenionych w schemacie I: 0
Liczba wniosków pozytywnie ocenionych w schemacie II: 38
Liczba wniosków pozytywnie ocenionych w schemacie III: 1

Dla wniosków ocenionych pozytywnie całkowita wartość objętych nimi projektów wynosi 106 302 176,70 PLN, natomiast wysokość wnioskowanego dofinansowania 76 872 528,68 PLN.


Data publikacji: 26.10.2010 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu