Pozytywnie rozpatrzono procedurę odwoławczą w odniesieniu do wniosku z Działania 2.2 Schemat II, konkurs 07/II/2010

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”

- Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 07/II/2010), uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2010 roku wniosek pierwotnie odrzucony został przekazany do dalszej oceny.

Data publikacji: 04.10.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego