Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków dla Działania 3.7 - konkurs nr 07/III/2008

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,. zakończył ocenę formalną wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu Nr 07/III/2008 dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

W miesiącu czerwcu 2010 r. 2 wniosków:
1.    Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe sp. z o. o. „Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW w Gręboszowie”
2.    "Mark-Drew" Krotecki Marek „Budowa kotłowni opalanej biomasą w firmie Mark-Drew Krotecki Marek”

Powyższe wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu lipcu 2010 r. 2 wniosków:
1.    Powiat Kolski „Montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21”
2.    ENWIA Sp. z o.o. „Budowa elektrowni wiatrowej "MG-3" wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Tokarzew”

Powyższe wnioski zostały ocenione pozytywnie.

W miesiącu kwietniu 2012 r. wniosku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej pn. „Budowa układu grzewczego z pompami ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi”. Wniosek oceniono pozytywnie.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu