Informacja o zakończeniu oceny strategicznej wniosków dla Działania 3.7 - konkurs nr 7/III/2008

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zakończył ocenę strategiczną wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu Nr 7/III/2008 dla Działania 3. 7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

Liczba złożonych wniosków: 43
Liczba wniosków ocenionych pozytywnie: 30

Liczba wniosków ocenionych negatywnie: 13

l.p.

Beneficjent

Tytuł projektu

Punktacja(na 39 możliwych do uzyskania punktów)

1.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp.

Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie

37,00

2.

Warter Sp. jawna , ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa

Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450

36,23

3.

Termy Podolańskie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 61A, 60-479 Poznań

System grzewczy z odnawialnych źródeł energii  z instalacją przesyłową przy użyciu pomp ciepła typu Solanka/Woda dla osiedla Podolany w Poznaniu

34,93

4.

Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe sp. z o. o. ul. Hawelańska 1 61-625 Poznań

Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii o mocy znamionowej 2 MW w Graboszowie

33,99

5.

Małe Elektrownie Wodne Władysław Malicki, Kiekrz ul. Kierska 55c 62-090 Rokietnica

Budowa małej elektrowni wodnej wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Olesiec Stary na rzece Prośnie

32,68

6.

Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło

Montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21

31,62

7.

ENWIA Sp. z o.o. ul. Dwornika 9, 63-400 Ostrów Wlkp.

Budowa elektrowni wiatrowej "MG-3" wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Tokarzew

31,57

8.

"Mark-Drew" Krotecki Marek, ul. Boduszewo 22, 62-095 Murowana Goślina

Budowa kotłowni opalanej biomasą w firmie Mark-Drew Krotecki Marek

31,32

Beneficjent zrezygnował z dofinansowania.

Reneco – 2 s.c. J. Okarma A. Kulikowski ul. Warszawska 70a 63 – 400  Słupca

Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w Skarboszewie.

31,12

9

Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o., ul. Felińskiego 40/1, 01-563 Warszawa

Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii na terenie gminy Września

30,97

10.

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Wielka Wieś 47, 64-225 Kopanica -Wielka Wieś

Budowa układu grzewczego z pompami ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

30,80

11.

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew

Rozbudowa kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w szpitalu w Pleszewie

30,70

12.

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, ul. Piątkowska 148,60-650 Poznań

Instalacja dolnego źródła ciepła wraz z węzłem cieplnym w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Poznaniu

28,98

13

Energokon spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

Budowa innowacyjnej i wysoce wydajnej ekologicznej elektrowni wiatrowej wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Roztoka

28,77

14.

EKOENERGIA_Raszków Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakup i uruchomienie dwóch bezprzekładniowych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowania równej 1,6 MW/rok w m. Skrzebowa w pow. ostrowskim

28,64

15.

Szkoła Policji w Pile Plac Staszica 7 64-920 Piła

Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii cieplnej przez zastosowanie kolektorów słonecznych w Szkole Policji w Pile

27,99

16.

Precelek E.Bajon Sp. jawna, ul. Człuchowska 8a, 60-434 Poznań

Budowa farmy wiatrowej o mocy 2,4 MW w powiecie poznańskim w gminie Rokietnica

27,86

17.

AQUAPARK WĄGROWIEC SP. Z O.O., ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Zainstalowanie układu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budowanym obiekcie AQUAPARKU w Wągrowcu

26,96

18.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMUS" w Lesznie, Osiedle Wieniawa 38A, 64-100 Leszno

Budowa instalacji kolektorów słonecznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMUS" w Lesznie

26,74

19.

Juwi AE Popowo Sp. z o.o., ul. Kościelna 12, 64-100 Leszno

Budowa farmy wiatrowej wraz z przyłączem energetycznym składającej się z trzech elektrowni o łącznej mocy 2,4 MW na terenach gminy Śmigiel i Przemęt

26,65

20.

Firma Handlowo-Usługowa-Produkcyjna Wiesław Bednarek Gliny 40 62-574 Grochowy

Budowa Elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Biała Panieńska (gmina Rychwał)

26,49

21

PHU "A-laska" Artur Pasicki, ul. Św. Marcin 51/57, 61-807 Poznań

Budowa Elektrowni Wiatrowej wraz z instalacją do przesyłu energii w Niemieczkowie

25,70

22.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn

Budowa farmy wiatrowej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie

25,70

23.

"BMZ" Bernard Kwapich, Szembrowo 64, 62-420 Strzałkowo

Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Szemborowo w powiecie słupeckim

25,44

24.

Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek Sp. Jawna, ul. Raszkowska 9A, 63-430 Odolanów-Kaczory

Budowa elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu energii przez Przedsiębiorstwo SKOPLAST w miejscowości Kaczory

25,31

25.

Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Budowa kolektorów słonecznych wraz z instalacją do przesyłu ciepłej wody użytkowej dla potrzeb hali sportowej i krytej pływalni w Kórniku

24,90

26.

Nowakowski Błażej, P.P.H.U. "Metal", ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary

Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Stefanowo w powiecie konińskim

24,00

27.

„FHU-FRUKTUS” Lucyna Plota Gniazdów 26 63-460 Gniazdów

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Biskupice

23,64

28.

Elektroinstalacje Tomasz Sobczak, ul. Kiedacza 52/4, 02-776 Warszawa

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Warszew

23,64

29.

Patria-Top Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 1 64-730 Wieleń

Zastosowanie nowoczesnych systemów ochrony środowiska poprzez zakup kotła CO w Patria-Top Sp. z o.o.

23,64

 

 

Dla wniosków ocenionych pozytywnie całkowita wartość objętych nimi projektów wynosi 215 175 485,13 PLN, natomiast wysokość wnioskowanego dofinansowania 101 542 405,70 PLN.

Projekty Energokon (nr 13) oraz PHU „A-laska” (nr 21) zostały umieszczone na liście rankingowej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu złożonego w ramach procedury odwoławczej.

Data publikacji: 08.04.2010r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu