Zakończono ocenę merytoryczną projektu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w ramach Działania 6.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu pt. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I”  - Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat I „Projekty inwestycyjne”.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

Projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013.

Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 07.05.2010r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej