Zakończono ocenę formalną projektu Powiatu Śremskiego w ramach Działania 5.2 Schemat I

6 maja 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Rozbudowa i przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie”, złożonego przez Powiat Śremski.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Powiat Śremski ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Data publikacji: 07.05.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego