Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Wapno w ramach Działania 5.2 Schemat I

3 grudnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wapnie gmina Wapno”, złożonego przez Gminę Wapno.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Gminę Wapno ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Data publikacji: 03.12.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego