3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Informacja o rozpatrzeniu procedury odwoławczej w odniesieniu do wniosku z Działania 1.2 Schemat IV (konkurs 21/I/2014) WRPO na lata 2007-2013

  W związku ze skierowaniem do ponownej oceny projektu w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” - Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 21/I/2014) uprzejmie informujemy, iż 24 kwietnia 2015 roku wniosek po przeprowadzeniu ponownej oceny uzyskał ocenę negatywną.

  Czytaj więcej...

  Informacja o zakończeniu procedury odwoławczej w odniesieniu do wniosków z Działania 1.2 Schemat IV (konkurs nr 21/I/2014) WRPO na lata 2007-2013

  W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” – Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 21/I/2014) uprzejmie informujemy, iż 3 wnioski pierwotnie odrzucone zostały przekazane do dalszej oceny.

  Czytaj więcej...

  Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.6 (konkurs 17/III/2014) WRPO na lata 2007-2013

  Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

  Czytaj więcej...

  Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 – konkurs nr 23/I/2014

  W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” – konkurs nr 23/I/2014 informujemy, że w ramach oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów:

  Czytaj więcej...

  Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 (konkurs 27/II/2014) WRPO na lata 2007-2013

   W związku z zakończeniem 17października 2014 roku oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” informujemy, że w ramach Schematu I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”spośród 3złożonych wniosków: 1 został oceniony pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 2 wnioski zostały ocenione negatywnie i odrzucone.

  Czytaj więcej...

  Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, konkurs nr 24/I/2014

  Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków z Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”– konkurs nr 24/I/2014.

  Komisja Oceny Projektów oceniła merytorycznie 11 projektów, z czego:

  - 8 projektów uzyskało ocenę pozytywną,

  - 3 projekty uzyskały ocenę negatywną.

  Czytaj więcej...

  Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2, Schemat IV - konkurs nr 21/I/2014.

  Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSPSchemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis (konkurs nr 21/I/2014).

  Czytaj więcej...

  Więcej artykułów…

  1. Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.6, konkurs nr 22/I/2014.
  2. Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 – konkurs nr 19/I/2013 – wnioski przywrócone do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestów do oceny formalnej
  3. Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, konkurs nr 20/I/2014.
  4. Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 - konkurs nr 19/I/2013
  5. Lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 2.1 (konkurs nr 25/II/2014)
  6. Lista projektów po ocenie merytorycznej - Działanie 2.1 (konkurs nr 23/II/2013)
  7. Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 (konkurs 23/II/2013) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  8. Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” (konkurs nr 22/II/2013).
  9. Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, konkurs nr 18/I/2013.
  10. Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.8 (konkurs nr 22/II/2013) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  11. Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 – konkurs 18/I/2013
  12. Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat III „Infrastruktura kin” (konkurs nr 09/VI/2013)
  13. Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 - konkurs nr 14/I/2012 - projekty przywrócone do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej
  14. Zakończono ocenę merytoryczną projektu Gminy Kępno w działaniu 6.2
  15. Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Kępno w działaniu 6.2 Schemat I

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027514

  Odwiedza nas 202 gości oraz 0 użytkowników.