3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Wzory wniosków preselekcyjnych i wzory wniosków o dofinansowanie

  Działanie WRPO

  Załączniki
  Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

  1. Uchwała ZWW nr 1404-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 1.7 - uchylony.doc

  3. Uchwała ZWW nr 2097-2008 z 18 grudnia 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 1.7 - obowiązujący.doc

  5. Uchwała ZWW nr 1405-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 1.7 - uchylony.doc

  7. Uchwała ZWW nr 2098-2008 z 18 grudnia 2008 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 1.7 - obowiązujący.doc

  Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

  1. Uchwała ZWW nr 1105-2008 z 21 lutego 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.1 - obowiązuje do projektów złożonych przed 27 sierpnia 2009 roku.doc

  3. Uchwała ZWW nr 3025-2009 z 27 sierpnia 2009 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.1 - obowiązuje do projektów złożonych od 27 sierpnia 2009 roku.doc

  Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

  1. Uchwała ZWW nr 1108-2008 z 21 lutego 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 2.2 - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1109-2008 z 21 lutego 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.2 - uchylony.doc

  5. Uchwała ZWW nr 1718-2008 z 21 sierpnia 2008 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.2 - obowiązuje dla konkursu nr 01-II-2008.doc

  7. Uchwała ZWW nr 2931-2009 z 30 lipca 2009 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.2 - obowiązujący.doc

  Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego

  1. Uchwała ZWW nr 1406-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.3 - uchylony.doc

  3. Uchwała ZWW nr 2508-2009 z 24 kwietnia 2009 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.3 - obowiązujący.doc

  Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

  1. Uchwała ZWW nr 1407-2008 z 5 czerwca 2008 roku - uchylona.pdf

  2. Uchwała ZWW nr 2099-2008 z 18 grudnia 2008 r. - obowiązująca.pdf

  3. Uchwała ZWW nr 2123-2008 z 30 grudnia 2008 roku - uchwała uchylająca uchwałę ZWW nr 1407-2008.pdf

  Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

  1. Uchwała ZWW nr 1408-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 2.5 - obowiązujący.doc

  3. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 2.5 Telematyka - obowiązujący.doc

  4. Uchwała ZWW nr 1409-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  5. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.5 - uchylony.doc

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.5 Telematyka - uchylony.doc

  7. Uchwała ZWW nr 2379-2009 z 19 marca 2009 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.5 Schemat II - obowiązujący.doc

  9. Uchwała ZWW nr 3795-2010 z 15 kwietnia 2010 roku.pdf

  10. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.5 Schemat I - obowiązujący.doc

  11. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.5 Schemat I Telematyka - obowiązujący.doc

  Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej

  1. Uchwała ZWW nr 1410-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 2.6 - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1411-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.6 - uchylony.doc

  5. Uchwała ZWW nr 3406-2009 z 21 grudnia 2009 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.6 - uchylony.doc

  7. Uchwała ZWW nr 1132-2011 z 30 września 2011 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.6 - obowiązujący.doc

  Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

  1. Uchwała ZWW nr 1412-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 2.7 - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1413-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.7 - obowiązujący.doc 

  Działanie 2.8. Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego

  1. Uchwała nr 3651_2013 Przyjęcie wniosku

  2. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.8 - obowiązujący

  3. Uchwała ZWW nr 2871-2012 z 20 grudnia 2012 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.8.doc - uchylony

  Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego

  1. Uchwała ZWW nr 4972-2014 z 31 lipca 2014 roku.doc
  2. Uchwała ZWW nr 4972-2014 z 31 lipca 2014 roku.pdf
  3. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 2.9 - obowiązujący.doc

  Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

  1. Uchwała ZWW nr 1414-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 4.1 - obowiązujący

  3. Uchwała ZWW nr 1415-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 4.1 - obowiązujący

  Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

  1. Uchwała ZWW nr 1416-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 4.2 - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1417-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 4.2 - uchylony.doc

  5. Uchwała ZWW nr 3102-2009 z 28 września 2009 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 4.2 - obowiązujący.doc

  Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

  1. Uchwała ZWW nr 1418-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 5.1 - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1419-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.1 - obowiązujący.doc

  Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

  1. Uchwała ZWW nr 1420-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 5.2 Schemat I - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1421-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 5.2 Schemat II - obowiązujący.doc

  5. Uchwała ZWW nr 1422-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.2 Schemat I - obowiązujący.doc

  7. Uchwała ZWW nr 1423-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.2 Schemat II - uchylony.doc

  9. Uchwała ZWW nr 3409-2009 z 21 grudnia 2009 roku.pdf

  10. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.2 Schemat II - obowiązujący.doc

  Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  1. Uchwała ZWW nr 1449-2008 z 12 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 5.3 Schemat I - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1450-2008 z 12 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.3 - obowiązuje dla konkursu nr 02-V-2008.doc

  5. Uchwała ZWW nr 1898-2008 z 30 października 2008 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.3 - obowiązuje dla konkursu nr 03-V-2008.doc

  7. Uchwała ZWW nr 2557-2009 z 8 maja 2009 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.3 - obowiązuje dla konkursu nr 04-V-2009.doc

  9. Uchwała ZWW Nr 667-2011 z 9 czerwca 2011 roku.pdf

  10. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.3 Schemat I - obowiązujący z dnia 9 czerwca 2011 r.doc

  11. Uchwała ZWW nr 1451-2011 z 22 grudnia 2011 roku.pdf

  12. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.3 Schemat II - obowiązujący.doc

  13. Uchwała ZWW nr 1452-2011 z 22 grudnia 2011 roku.pdf

  14. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 5.3 Schemat II - obowiązujący

  Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  1. Uchwała ZWW nr 1424-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 5.4 - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1425-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.4 - uchylony.doc

  5. Uchwała ZWW nr 2852-2009 z 16 lipca 2009 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 5.4 - obowiązujący.doc

  Działanie 6.1 Turystyka

  1. Uchwała ZWW nr 1426-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 6.1 Schemat I - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1427-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.1 Schemat I - uchylony.doc

  5. Uchwała ZWW nr 1428-2008 z 5 czerwca 2008 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.1 Schemat II - uchylony.doc

  7. Uchwała ZWW nr 2340-2009 z 12 marca 2009 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.1 Schemat I - obowiązuje dla konkursu nr 02-VI-2009.doc

  9. Uchwała ZWW nr 2997-2009 z 20 sierpnia 2009 roku.pdf

  10. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.1 Schemat I - obowiązujący.doc

  11. Uchwała ZWW nr 3701-2010 z 26 marca 2010 roku.pdf

  12. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.1 Schemat II - obowiązujący.doc

  Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

  1. Uchwała ZWW nr 1585-2008 z 10 lipca 2008 roku.pdf

  2. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 6.2 Schemat I - obowiązujący.doc

  3. Uchwała ZWW nr 1586-2008 z 10 lipca 2008 roku.pdf

  4. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.2 Schemat I - uchylony.doc

  5. Uchwała ZWW nr 1587-2008 z 10 lipca 2008 roku.pdf

  6. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.2 Schemat II - uchylony.doc

  7. Uchwała ZWW nr 1824-2008 z 2 października 2008 roku.pdf

  8. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.2 Schemat I - obowiązujący.doc

  9. Uchwała ZWW nr 3704-2010 z 26 marca 2010 roku.pdf

  10. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.2 Schemat II - obowiązujący.doc

  11. Uchwała ZWW nr 948-2011 wniosek preselekcyjny 6.2, schemat III.pdf

  12. Wzór wniosku preselekcyjnego Działanie 6.2 Schemat III - obowiązujący.doc

  13. Uchwała ZWW nr 949-2011 wniosek właściwy 6.2, schemat III.pdf

  14. Wzór wniosku o dofinansowanie Działanie 6.2 Schemat III - obowiązujący.doc

  Projekty duże

  1. Uchwała ZWW nr 3796-2010 z 15 kwietnia 2010 roku.pdf

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027418

  Odwiedza nas 236 gości oraz 0 użytkowników.