Lista projektów wybranych do dofinansowania i lista projektów rezerwowych z Działania 5.3 - konkurs nr 04-V-2009

Publikujemy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą projektów rezerwowych z Działania 5.3 w ramach konkursu nr 04/V/2009

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą projektów rezerwowych dla Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 14.09.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego