Zestawienie wniosków preselekcyjnych wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.7 - konkurs 07-III-2008

Publikujemy zestawienie wniosków preselekcyjnych wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.7 wraz z listą projektów rezerwowych.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy uchwałę o wstępnym wyborze wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.
 
Data publikacji: 04.09.2009r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego