Informacja o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

25 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Dofinansowanie wybranego projektu nr WND-RPWP.01.02.04-30-086/14 pn. „Inwestycja w nową linię produkcyjną w produkcji pelletu dla podniesienia wydajności produkcji przy uwzględnieniu aspektów ekologicznych” złożonemu przez przedsiębiorstwo TASK s.c. MAREK TASIEMSKI MATEUSZ TASIEMSKI wynosi maksymalnie 90 439,12 zł.

Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznej wersji wniosku o płatność.