Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano łącznie 6 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 1 801 128,52 zł.

Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznych wersji wniosków o płatność. Umowy o dofinansowanie projektów będą zawierane zgodnie z kolejnością umieszczenia projektów na liście rezerwowej w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.