Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji"

Informujemy, iż w dniu 28 listopada 2013 roku Uchwałą Nr 4088/2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję w sprawie wyboru wniosku do dofinansowania dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” w Schemacie I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 18/I/2013.

Poniżej prezentujemy: Uchwałę Zarządu WW wraz z listą rankingową projektów oraz wzory załączników do umowy.

Data publikacji: 2.12.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej