Wstępny wybór wniosku preselekcyjnego Gminy Kępno pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego” z listy rezerwowej w ramach działania 6.2 Schemat I.

24 stycznia 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wstępny wyborze wniosku preselekcyjnego Gminy Kępno pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego” z listy rezerwowej konkursu nr 01/VI/2008.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 24.01.2013 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_nr_2998_2013.pdf)Uchwała nr 2998_2013.pdf234 kB