Wybrano do dofinansowania projekty z Działania 2.3 WRPO na lata 2007 - 2013 w ramach konkursu nr 19/II/2012

17 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektów dla Działania 2.3 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 19/II/2012). Poniżej zamieszczamy listę projektów wyłonionych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Zarządu Województwa.

Data publikacji: 17.01.2013r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego