Lista wniosków wybranych do dofinansowania - Działanie 3.7 - konkurs nr 14/III/2012

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2348/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru do dofinansowania listy projektów w ramach konkursu nr 14/III/2012, realizowanego dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 20.08.2012 r.
Odział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu