Przyznanie dofinansowania projektom z Działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, dla konkursu 12/I/2011

Uchwałą Nr 1453/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił listę projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 12/I/2011.

Zarząd Województwa zdecydował o przyznaniu dofinansowania 3 projektom na kwotę 2 075 661,00 zł i ustaleniu kolejności na liście zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisje Oceny Projektów.

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania znajduje się w Załączniku Nr 1 do uchwały.

Data publikacji: 22.12.2011 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego