Listy projektów wybranych do dofinansowania z Działania 1.2 oraz Działania 1.6, konkursy nr 05/I/2009, 07/I/2009 i 09/I/2010

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy Listy projektów wybranych do dofinansowania z Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” – konkursy nr 05/I/2009 i 07/I/2009 oraz listę projektów wybranych do dofinansowania z Działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji” – konkurs 09/I/2010.

W dniu 14 października 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął następujące uchwały:

- w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 05/I/2009,
- w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 07/I/2009,
- w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013, Konkurs Nr 07/I/2009,
- w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 09/I/2010.


Data publikacji: 19.10.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Gospodarczych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego