Wybrano do dofinansowania projekt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu po procedurze odwoławczej w ramach Działania 5.3

8 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku pt. „Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” złożonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do dofinansowania dla Działania 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (konkurs Nr 04/V/2009).

Wnioskodawca projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości  3 964 247,80 zł po wniesieniu środków odwoławczych.

 

Data publikacji: 13.07.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego